Najbližšie koncerty:

1.6.2022 – Ľubianka (natáčanie)

9.7.2022 – Lužianky

16.7.2022 – Dolný Hričov, 14hod.

16.7.2022 – Festival Behynce, 20hod.

20.7.2022 – Gala večer, Zelená voda

5.8.2022 – Festival Martovce