Najbližšie koncerty:

19.2.2022 –  Nitra

16.7.2022 – Dolný Hričov, 14hod.

6.8.2022 –  Liptovské Revúce (R)

20.8.2022 – Teplička, 15hod.

11.9.2022 – Kotešová 14hod.