Pre organizátorov

Informácie pre organizátorov podujatí…


STAGE PLAN

Plán pódia je iba orientačný. Používame vlastnú pódiovú techniku a o zvuk sa stará náš vlastný zvukár. Minimálne rozmery pódia sú POVINNÉ.Zmluvné podmienky vystúpenia, všeobecné a technické požiadavky:


ZMLUVNÉ PODMIENKY VYSTÚPENIA:

– zaslanie objednávky na e-mailovú adresu: hszbojna@gmail.com

– objednávka musí obsahovať dátum, čas a miesto vystúpenia, fakturačné údaje, dohodnutú sumu (v €), dĺžku vystúpenia a tiež kontakt na zodpovednú osobu

– forma úhrady faktúry je v hotovosti, alebo poštovou poukážkou (splatnosť faktúry je 10 dní)

– zaslaním objednávky na e-mailovú adresu: hszbojna@gmail.com súhlasíte s podmienkami vystúpenia a so všeobecnými a technickými požiadavkami

ZMLUVNÉ VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

– Pódium alebo priestor, kde sa má vystúpenie konať, musí byť bezpečné, čisté a chránené pred slnkom, silným vetrom a dažďom s minimálnymi rozmermi: šírka 6 metrov a dĺžka 5 metrov.

– Plne funkčný a stabilný 230V prívod elektrickej energie (pevný alebo pohyblivý) v dosahu maximálne 1 meter od okraja pódia alebo priestoru, kde sa má vystúpenie konať, ukončený zásuvkou 230V/16A.

– V prípade, že organizátor zabezpečuje ozvučenie podujatia, žiadame o zaslanie kontaktu na zodpovedného zvukára alebo ozvučovaciu firmu na e-mailovú adresu: hszbojna@gmail.com

– Čas potrebný pre prípravu pódiovej techniky a ozvučenia účinkujúcich pred vystúpením, sa pohybuje v rozmedzí od 30 minút až do 60 minút, v závislosti od technickej náročnosti vopred dohodnutého vystúpenia.

– Čas na uvoľnenie pódia účinkujúcimi po vystúpení je minimálne 15 minút.

– Zabezpečenie bezbariérového prístupu automobilom priamo k pódiu alebo priestoru kde sa má vystúpenie konať, na čas potrebný pre vyloženie a naloženie hudobných nástrojov a pódiovej techniky, avšak minimálne 15 minút pred a 15 minút po vystúpení.

– Ak počas vystúpenia dôjde k situácii, ktorá nie je spôsobená účinkujúcimi a ohrozí bezpečnosť alebo zdravie účinkujúcich, ohrozí zariadenia pódiovej techniky a hudobné nástroje, v takom prípade si účinkujúci vyhradzujú právo na prerušenie vystúpenia, na čas potrebný pre odstránenie vzniknutej situácie organizátorom.

– Počas prítomnosti účinkujúcich, technického personálu (zvukár, osvetľovač a pod.), pódiovej techniky a hudobných nástrojov na pódiu alebo priestore, kde sa má vystúpenie konať, nebude do tohto priestoru umožnený vstup osobám, ktoré nie sú súčasťou hudobnej skupiny Zbojná, alebo jej technického personálu, okrem organizátorov.

– Uzamykateľný priestor pre prezlečenie a odloženie si osobných vecí účinkujúcich vrátane ich technického personálu.

– Hudobná skupina Zbojná nezodpovedá za kvalitu produkovanej hudby počas vystúpenia v uzavretých priestoroch so zlou alebo s nedostatočnou akustikou.

– V prípade komplikácii alebo prekážok pred vystúpením, ktoré sú v rozpore s našimi všeobecnými a technickými požiadavkami, prosíme kontaktujte manažment na tel. čísle: 0944 171 066 alebo technickú podporu na tel. čísle: 0902 795 440

Hudobná skupina ZBOJNÁ, ©2020